Nasze wizyty

Na dzień 13.09.2016 r Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne miało zaszczyt być zaproszonym na Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowane z inicjatywy Pani Elżbiety Anny Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był Pan Robert Sidoruk – Wójt Gminy Zabór oraz dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Inauguracja Obchodów odbyła się w odnowionym XI-owiecznym pałacu w Zaborze, w którym obecnie znajduje się SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci

i Młodzieży.

W spotkaniu udział wzięły Krystyna Jaworska – Sekretarz LTF oraz Emilia Szpila – Członek Zarządu.

Podczas uroczystego spotkania dla niektórych zaproszonych gości zostały wręczone odznaki przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”, omówiono działalność samorządu województwa lubuskiego na rzecz popularyzacji tradycji winiarskich na Ziemi Lubuskiej, przedstawiono historię pałacu oraz walory kulturowo-przyrodnicze gminy Zabór a także zwiedzano pałac i park przypałacowy. Zakończenie spotkania uwieńczono artystycznym występem uczniów SPZOZ, a w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbył się poczęstunek dla zaproszonych gości.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za umożliwienie uczestnictwa w inauguracji Wojewódzkich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „ Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki.”

Zdjęcia z inauguracji znajdują się w galerii LTF.

Opr. K. Jaworska

Wystawa poplenerowa pt. “Park Mużakowski”

W dniu 20.07.2016 r w Centrum Przyrodniczym Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze odbył się wernisaż wystawy LTF pt. “Park Mużakowski” . Wystawę zorganizowano przy współfinansowaniu Urzędu Miasta Zielona Góra w ramach zadania publicznego “Wspieranie rozwoju kultury poprzez fotografię”. Celem wystawy pokazanie pięknych terenów pokopalnianych transgranicznego obszaru Łuku Mużakowa i zachęcenie do zwiedzania piękna Ziemi Lubuskiej. Przed otwarciem wernisażu odbył się pokaz tematycznego filmu promocyjnego pt. “Łęknica parkami zachwyca”. Otwarcia wystawy dokonała Pani dr Krystyna Walińska- Kierownik Centrum Przyrodniczego. Lubuskie Towarzystwo Fotogaficzne reprezentował Pan Piotr Kotylak- Wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa Fortograficznego . Pan Piotr Kotylak przedstawił historię Towarzystwa oraz powiedział parę słów na temat zdjęć prezentowanych przez członków LTF na tej wystawie. Wizytujący wystawę Burmistrz Łęknicy – Pan Piotr Kuliniak opowiedział o Gminie Łęknica i o Parku Mużakowskim, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO . Każdemu z przybyłych gości przekazał materiały reklamujące Łęknicę i jej okolice (mapkę Łęknicy i Ścieżki Geoturystycznej “Dawna Kopalnia Babina” oraz inne materiały promocyjne) . Zaproszonym gościem wernisażu była także Z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego – Pani Alina Jągowska. Pani Alina Jągowska przybliżyła uczestnikom i gościom wystawy walory poszczególnych parków i zbiorników pokopalnianych oraz wręczyła kilku osobom książki – zbiory fotografii IV edycji Konkursu Fotograficznego pt. “Skarby przyrody, kultury i tradycji lubuskiej wsi”. Zaproszeni goście – Pan Burmistrz – Piotr Kuliniak, Z-ca Dyrektora – Pani Alina Jągowska oraz Wiceprezes LTF – Pan Piotr Kotylak zostali wyróżnieni przez Panią Kierownik Centrum Przyrody – dr Krystynę Walińską “Dyplomem – Podziękowaniem” za przybycie oraz znaczkami honorowymi dla przyjaciół Centrum Nauki Keplera”. Wystawa trwać będzie do 31.08.2016 r. Na wystawie zaprezentowanych zostało 34 prace n.w. osób:

 1. Anacki Ryszard
 2. Jaworska Krystyna
 3. Jendrzejczak Edward
 4. Kotylak Piotr
 5. Polarczyk Bolesław
 6. Szpila Emilia

Zdjęcia z wydarzenia obejrzysz w galerii LTF.

Podziękowanie Centrum Przyrodniczego

XXVI Wojewódzka Wystawa Fotograficzna w Żarach

2 lipca 2016 r. w Żarach miał miejsce wernisaż XXVI Wojewódzkiej Wystawy Fotograficznej, która jest organizowana corocznie i jest jedną z prestiżowych imprez w Województwie Lubuskim. Przedstawiane są na niej fotografie wyróżnione i nagrodzone przez powołane jury. W bieżącym roku członkowie Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego odnieśli duży sukces: pierwsze miejsce zdobył Bolesław Polarczyk, natomiast trzecia nagroda przypadła Emilii Szpili. Należy też wspomnieć o drugim miejscu Krzysztofa Kubasiewicza oraz wyróżnieniu Aleksandra Celiewskiego – do niedawna członków LTF.

Fotoreportaż z otwarcia wystawy i wręczenia nagród przedstawiają Krystyna Filmanowicz oraz Bolesław Polarczyk.

Zdjęcia z imprezy przedstawione są również na stronie ŻDK.

Tak szybko odchodzą

Jeszcze nie tak dawno był wśród nas, a od dzisiaj będzie nam jego brakować.

W środę 15 czerwca na zawsze odszedł od nas nasz kolega, honorowy członek, przewodniczący sądu koleżeńskiego – Zbyszek Rajche. W październiku 2014 roku w Willi Kreatywności uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy pt. FOTOKREACJE, na której mogliśmy obejrzeć część dorobku naszego kolegi. Okazją były 85 urodziny naszego Zbyszka. Rok później uczestniczyliśmy również w Willi Kreatywności w spotkaniu podczas, którego Zbyszek opowiedział o sobie oraz o ulubionym przez Niego Lubuskim Towarzystwie Fotograficznym. Nie brakowało też wspomnień o Klubie Fotograficznym ZUTW – FOTOOKO, którego jednym z założycieli jest Zbyszek Rajche. Nie spodziewaliśmy się takiego biegu wydarzeń.

Zbyszku na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Wystawa poplenerowa w Iłowej pt. “Park Przypałacowy w Iłowej”

Rokrocznie w miesiącu maju w Iłowej odbywa się Święto Kwitnących Azalii. W okresie tych Świąt – 28 maja 2016 r w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej odbył się finisaż wystawy fotograficznej pt. “Park Przypałacowy w Iłowej” – wystawy poplenerowej LTF zorganizowanej w 2015 roku. Siedmiu uczestników wystawy zaprezentowało łącznie 32 prace fotograficzne dotyczące Parku Przypałacowego. Otwarcia wystawy dokonała Dyrektor Centrum – Pani Maria Żarska. Obecnością swoją zaszczycił także Burmistrz Miasta Iłowa – Pan Paweł Lichtański . W przyjemnej atmosferze przy kawie, smacznym pieczywie i “kwiatku niespodziance” przygotowanym przez Centrum odbyła się dyskusja i przegląd wykonanych fotografii. Członkowie LTF mieli okazję uczestniczyć również w obchodach Święta Kwitnących Azalii oraz zwiedzić przepiękne wnętrze Pałacu w Iłowej. Dziękujemy Pani Dyrektor Centrum – Marii Żarskiej za umożliwienie zorganizowania wystawy w tym właśnie okresie. Wystawa trwać będzie do 31.08.2016 r.

Na wystawie swoje prace prezentowali:

 1. Anacki Ryszard
 2. Jaworska Krystyna
 3. Krukowski Mirosław
 4. Krukowska Danuta
 5. Szymański Benon
 6. Szpila Emilia
 7. Polarczyk Bolesław
Opr. K. Jaworska

Zdjęcia z wydarzenia obejrzysz w galerii LTF

Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne odwiedziło Kożuchów i jego okolice.

26.05.2016 r o godz. 20.00 w pierwszy dzień rozpoczynających się “XL Dni Ziemi Kożuchowskiej” i XX Turnieju Rycerskiego odbyła się kolejna wystawa fotograficzna w ramach realizacji zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pt. „Turystyczne Ścieżki Kożuchowa”. Wystawa odbyła się w XIV -wiecznym zamku – w Centrum Kultury “Zamek” w Kożuchowie przy współpracy Kożuchowskiego Domu Kultury i Sportu “Zamek” . Zdjęcia członków LTF wykonane zostały podczas wspólnego pleneru fotograficznego. Wspólnie z Panią Julią Kapuśniak – przedstawicielem Domu Kultury część osób fotografowała w Solnikiach, Bielicach i Lasocinie. Inna grupa fotografowała zamek w Broniszowie. Nie zabrakło też zdjęć nocnych Kożuchowa. Dyrektor Kożuchowskiego Domu Kultury “Zamek” udostępniła zwiedzanie perełek Ziemi Kożuchowskiej – Baszty Krośnieńskiej, Wieży Ciśnień, Lapidarium i Zamku. Na wystawie zaprezentowanych było 44 prace dziewięciu osób. Miłym akcentem wernisażu było przybycie Burmistrza Miasta Kożuchowa – Pawła Jagasek, który wręczył każdemu uczestnikowi wystawy książkę – publikację stanowiącą zbiór źródeł do dziejów Kożuchowa . Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor – Urszuli Stochel -Matuszak za pomoc i umożliwienie zorganizowania wystawy w czasie obchodów 40 -lecia Dni Ziemi Kożuchowskiej. Wystawa trwać będzie do 31.07.2016 r.

Na wystawie swoje prace prezentowali:

 1. Jaworska Krystyna
 2. Jendrzejczak Edward
 3. Kotylak Piotr
 4. Krukowski Mirosław
 5. Krukowska Danuta
 6. Szreffel Zdzisław
 7. Staszewski Jerzy
 8. Stasińska Wiesława
 9. Szpila Emilia
  opr. K.Jaworska

Zdjęcia z wydarzenia zamieszczone są na stronie Google+

Lubuskie w Naszych obiektywach

14.04.2016 r o godz.17.00 odbyła się kolejna wystawa w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Umasowienie ruchu fotograficznego w Województwie Lubuskim”. Wystawa odbyła się w Galerii „Inspiracje” Świebodzińskiego Domu Kultury pt. „Lubuskie w Naszych obiektywach”. Zdjęcia członkowie LTF wykonali w 21 miejscowościach Ziemi Lubuskiej. Oprócz wystawionych 43 zdjęć 19 członków odbył się pokaz slajdów innych fotografii Ziemi Lubuskiej nie pokazanych na wystawie. Przy współudziale Kierownictwa Świebodzińskiego Domu Kultury wystawa odbyła się przy bardzo licznej publiczności i w bardzo miłej atmosferze. Dziękujemy Pani Beacie Czechowskiej za wspaniałą oprawę naszego wernisażu. W związku z obchodami Dni Świebodzina zaplanowane zakończenie wystawy na dzień 30.04.2016 r zostało przesunięte do czasu ich zakończenia w m-cu czerwcu b.r.

W wystawie swoje prace prezentowali:

 1. Anacki Ryszard
 2. Bakinowski Aleksander
 3. Bałunda Krystyna
 4. Grynienko Jakub

 5. Grecka Maria
 6. Jaworska Krystyna
 7. Jendrzejczak Edward
 8. Krukowski Mirosław
 9. Krukowska Danuta
 10. Kowalski Patryk
 11. Kozak Andrzej
 12. Kozłowska Kazimiera
 13. Polarczyk Bolesław
 14. Raszewski Jerzy
 15. Rajche Zbigniew
 16. Staszewski Jerzy
 17. Szymański Benedykt
 18. Stasińska Wiesława
 19. Szpila Emilia

opr. K. Jaworska

Zdjęcia z wernisażu obejrzysz w galerii LTF.

Lotnictwo – miłość,pasja…

8 kwietnia 2016 r o godz.18.00 w Galerii Horex w Krośnie Odrzańskim odbył się wernisaż wystawy pt. „Lotnictwo, miłość, pasja..” zorganizowany przez LTF przy współpracy Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” z Krosna Odrzańskiego.

Wystawę zorganizowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Umasowienie ruchu fotograficznego w Województwie Lubuskim.”

Lotnictwo – miłość,pasja…” to wystawa fotograficzna przedstawiająca przede wszystkim najważniejsze imprezy lotnicze w Polsce w 2015 roku .

Można było obejrzeć 68 fotografii przedstawiających różne samoloty, śmigłowce, balony oraz inne pojazdy latające m.in.z wydarzeń : -międzynarodowych pokazów lotniczych “AEROFESTIVAL 2015”, który odbył się w Poznaniu w dniach 13-15.06.2015, “VI-go Międzynarodowego Festiwalu Balonowego”, który się odbył w dniach 03-05 lipca 2015r, największej niekomercyjnej imprezy lotniczej w Polsce “Mazury Air Show” zorganizowanej przez Aeroklub Krainy Jezior , a która odbywała się nad jeziorem Niegocin koło Kętrzyna w dniach 01-02.08.2015r, międzynarodowych wojskowych pokazów lotniczych zorganizowanych przez Siły Powietrzne RP – “Air Show” w Radomiu 22-23.08.2015 oraz “XV Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata FAI”, które odbyły się w Przylepie w dniach 13-16 sierpnia 2015 r.

Wystawę ubarwił pokaz slajdów oraz muzyczny podkład warkotu silników samolotowych i odgłos pracy balonów. Nie zabrakło także poczęstunku dla gości. Przyjemnym akcentem wystawy było wręczenie kwiatka dla każdego uczestnika wystawy od Kierownictwa Centrum – Pani Pauliny Downar.

Serdecznie dziękujemy dla Kierownictwa Centrum za udzielenie pomocy w zorganizowaniu wystawy. Ze względu na liczne imprezy organizowane w Krośnie Odrzańskim wystawa trwała do 15.06.2016 r pomimo, że termin wcześniejszy ustalony był do dnia 15.05.2016 r.

Swoje fotografie na wystawie prezentowali:

 1. Anacki Ryszrd
 2. Grynienko Jakub
 3. Grecka Maria
 4. Jendrzejczak Edward
 5. Jaworska Krystyna
 6. Krukowski Mirosław
 7. Krukowska Danuta
 8. Kosiarkiewicz Benon
 9. Polarczyk Bolesław
 10. Raszewski Jerzy
 11. Szpila Emilia
 12. Staszewski Jerzy

opr. K. Jaworska

Zdjęcia z wernisażu obejrzysz w galerii LTF.

LUBUSKIE TRÓJMIASTO – WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

Wspólnie z Mediateką WiMBP „Szklana Pułapka” w dniach od 06.04.2016 r do 20.04.2016 r  na terenie Palmiarni  w Zielonej Gorze Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne zrealizowało  jedno z zadań projektu finansowanego przez Urząd Miasta w Zielonej Górze – wystawę fotograficzną pt. „Lubuskie Trójmiasto”.  Wystawa miała na celu zidentyfikowanie się ze stowarzyszeniem  „Lubuskie Trójmiasto”, które powstało w 2006 roku. Działalność stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” obejmuje obszary położone w granicach miast i gmin Zielona Góra,  Nowa Sól i Sulechów.  Dla wspólnej strefy w zakresie kultury Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne  postanowiło wspierać i popierać ruch fotograficzny, a także popularyzować miasta i gminy Lubuskiego Trójmiasta. Każde z miast Lubuskiego Trójmiasta ma własną długoletnią historię, zabytki, piękną urbanistykę terenu a także dorobek na płaszczyźnie gospodarczo- kulturalnej. Dlatego też wystawa 12 osób wystawiających swoje prace pokazuje różnorodność i odrębne walory każdej z tych miejscowości.

Na wystawie swoje prace zaprezentowali:

 1. Ryszard Anacki
 2. Aleksander Bakinowski
 3. Krystyna Bałunda
 4. Krystyna Jaworska
 5. Piotr Kotylak
 6. Katarzyna Kozłowska
 7. Danuta Krukowska
 8. Mirosław Krukowski
 9. Bolesław Polarczyk
 10. Jerzy Raszewski
 11. Jerzy Staszewski
 12. Emilia Szpila

Dziękujemy Pani Annie Celmer za współudział w zorganizowaniu naszej wystawy.

/opr. K. Jaworska/
Zdjęcia z otwarcia wystawy znajdziesz tutaj oraz tutaj.