14.04.2016 r o godz.17.00 odbyła się kolejna wystawa w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Umasowienie ruchu fotograficznego w Województwie Lubuskim”. Wystawa odbyła się w Galerii „Inspiracje” Świebodzińskiego Domu Kultury pt. „Lubuskie w Naszych obiektywach”. Zdjęcia członkowie LTF wykonali w 21 miejscowościach Ziemi Lubuskiej. Oprócz wystawionych 43 zdjęć 19 członków odbył się pokaz slajdów innych fotografii Ziemi Lubuskiej nie pokazanych na wystawie. Przy współudziale Kierownictwa Świebodzińskiego Domu Kultury wystawa odbyła się przy bardzo licznej publiczności i w bardzo miłej atmosferze. Dziękujemy Pani Beacie Czechowskiej za wspaniałą oprawę naszego wernisażu. W związku z obchodami Dni Świebodzina zaplanowane zakończenie wystawy na dzień 30.04.2016 r zostało przesunięte do czasu ich zakończenia w m-cu czerwcu b.r.

W wystawie swoje prace prezentowali:

 1. Anacki Ryszard
 2. Bakinowski Aleksander
 3. Bałunda Krystyna
 4. Grynienko Jakub

 5. Grecka Maria
 6. Jaworska Krystyna
 7. Jendrzejczak Edward
 8. Krukowski Mirosław
 9. Krukowska Danuta
 10. Kowalski Patryk
 11. Kozak Andrzej
 12. Kozłowska Kazimiera
 13. Polarczyk Bolesław
 14. Raszewski Jerzy
 15. Rajche Zbigniew
 16. Staszewski Jerzy
 17. Szymański Benedykt
 18. Stasińska Wiesława
 19. Szpila Emilia

opr. K. Jaworska

Zdjęcia z wernisażu obejrzysz w galerii LTF.

©LTF