Członkowie LTF odwiedzili kolejne mało znane miejsca przyłączonych miejscowości do
„Nowej Zielonej Góry”. W ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez
Miasto Zielona Góra odwiedziliśmy Jany, Nowy Kisielin oraz Stary Kisielin. Nawiązanie
kontaktów z sołtysami tych miejscowości, a także Ich osobiste zaangażowanie się, pomoc i
wspólny udział w plenerach w odwiedzanych miejscach bardzo były przydatne do realizacji
projektu „Malownicze pejzaże wokół Zielonej Góry” i pokazania najciekawszych i
malowniczych miejsc tych okolic . Krótkie historyjki i wzmianki związane z fotografowanymi
miejscami opowiedziane przez sołtysów oraz jednego z mieszkańców przybliżyły nam
informację o obiektach i przyrodzie znajdujących się w tych miejscowościach. Bardzo
dziękujemy Pani Sołtys Starego Kisielina – Krystynie Koperskiej oraz Pani Sołtys
z miejscowości Jany – Monice Turzańskiej za poświęcenie swojego osobistego czasu na udział
w zorganizowanym wspólnie plenerze oraz przemiłą i przyjazną atmosferę. Panu Sołtysowi
Andrzejowi Zawadzkiemu dziękujemy za wskazanie miejsc z których mogliśmy fotografować
pejzaż Nowego Kisielina i jego okolic.
Okolice Zielonej Góry są przepiękne, a szczególnie kiedy widzimy je po raz pierwszy.
W załączeniu kilka ujęć z fotografowanych miejsc w ramach plenerów.

opr. Krystyna Jaworska

Zdjęcia z wydarzenia

©LTF