20-go Maja 2017 Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne realizowało pierwszy plener fotograficzny w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Zielona Góra z cyklu „Malownicze Pejzaże wokół Zielonej Góry”. W przyjaznej atmosferze odwiedziliśmy Ochlę, Kiełpin i Zatonie gdzie fotografowaliśmy zabytki i ciekawsze historyczne miejsca „Nowej Zielonej Góry”. W załączeniu prezentujemy kilka zdjęć z naszego pleneru.

opr. Krystyna Jaworska

©LTF