Zarząd Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego pragnie
poinformować o zainicjowaniu projektu fotograficznego realizowanego wraz z Urzędem
Miasta Zielona Góra pod patronatem Prezydenta Zielonej Góry pt. „Nieznane okolice
nowej Zielonej Góry”. Projekt będzie realizowany w okresie od maja do września 2017 w
postaci plenerów i spotkań z lokalnymi władzami okolicznych sołectw. Zwieńczeniem
projektu będzie wystawa podsumowująca na której zostaną zaprezentowane
najciekawsze miejsca nowej Zielonej Góry wraz z opisem. O konkretnej dacie wystawy i
wernisażu podsumowującego będziemy informować Państwa po zakończeniu realizacji
projektu w III kwartale 2017.

©LTF