17 czerwca 2017 r. dziesięcioosobowa grupa Lubuskiego Towarzystwa

Fotograficznego realizowała zadanie publiczne w ramach dofinansowania

Urzędu Miasta Zielona Góra p.t. „Zielona Góra przez obiektyw”. Na terenie

Muzeum Etnograficznego w Ochli uczestnicy spotkania wykonywali warsztaty

fotograficzne na wystawę „Portret w plenerze”. Sprzyjająca pogoda

(pochmurna) pozwoliła na wykonanie zdjęć z udziałem właściwego światła dla

zdjęć portretowych, a uroda pozujących modelek sprawiła, że zdjęcia są bardzo

ciekawe i urokliwe. Pajda chleba z małosolnym ogórkiem oraz domowe ciasto

uwieńczyło wspaniałą atmosferę panującą podczas warsztatów fotograficznych.

Zdjęcia z warsztatów będzie można obejrzeć na wystawie w Bibliotece

C. Norwida w m-cu sierpniu b.r. Dziękujemy Dyrektor Muzeum Etnograficznego

Pani Irenie Lew za udostępnienie chaty na potrzeby Towarzystwa w tym dniu

oraz Lubuskiemu Teatrowi i Regionalnemu Centrum Animacji Kultury za

wypożyczenie strojów. W załączeniu niektóre zdjęcia z warsztatów.

opr. Krystyna Jaworska

Zdjęcia z pleneru

©LTF