W ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Miasto Zielona Góra

15 lipca 2017 r. grupa fotografików LTF odwiedziła dwie kolejne miejscowości, które zostały przyłączone od 01.01.2015 roku do „Nowej Zielonej Góry” – to Przylep i Krępa.

W Przylepie mieliśmy okazję spotkać się i poznać Pana Mieczysława Momota – Sołtysa Przylepu oraz Ryszarda Mystka – syna Andrzeja Mystka – od którego pochodzi nazwa Góry Mystek . a do której Pan Ryszard był uprzejmy nas doprowadzić.

Miejscem pleneru w Przylepie było również Lotnisko, które przy pięknej pogodzie okazało się wspaniałym miejscem wykonywania zdjęć krajobrazowych. Po wykonaniu jeszcze kilku ujęć w „centrum” Przylepu udaliśmy się do Krępy.

W Krępie Pan Janusz Sikora – sołtys Krępy – wspólnie z nami uczestniczył w plenerze pokazując nam i opowiadając o kilku ciekawych miejscach tej okolicy. O zachodzie słońca dotarliśmy do starorzecza Odry znajdującego się w zielonogórskiej części Lasu Odrzańskiego oraz nowo wybudowanej przystani na Odrze, przy której cumują statek Laguna i Zefir.

Niegdyś było to miejsce rekreacji i wypoczynku, którym zarządzał nadleśniczy Otto Műlsch – Jego pomnik stoi przy starorzeczu Odry.

Bardzo dziękujemy Panu Sołtysowi Przylepu za wypożyczenie nam ciekawej książki przedstawiającej dzieje podzielonogórskich wsi , Panu Sołtysowi Januszowi Sikorze za towarzyszenie w naszym plenerze oraz Panu Ryszardowi Mystek za wskazanie, oprowadzenie i opowiedzenie rodzinnej historii o Górze Mystka.

Opr. Krystyna Jaworska

W załączeniu zdjęcia z pleneru fotograficznego.

©LTF