SOCJOLOGICZNOŚĆ FOTOGRAFII ZOFII RYDET – BARBARA PANEK-SARNOWSKA
stron: 120
format: 15×21 cm
oprawa miękka
Zielona Góra 2005

SPIS TREŚCI:
Wstęp
Zofia Rydet – szkic biograficzny
Pojęcie fotografii socjologicznej i społecznej
Fotografia – lustro obdarzone pamięcią
Zarys historyczny
Wielowątkowość twórczości Zofii Rydet
Podsumowanie
Aneks – wspomnienia Krzysztofa Lachowicza o Zofii Rydet
Wywiad z Jerzym Lewczyńskim
Bibliografia

Do nabycia za 10 zł, lub 20 wysyłkowo: 601584764@interia.pl

©LTF