Dnia 25 lutego 2017 r. o godzinie 12.00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze odbyło się pierwsze spotkanie członków LTF z Kierownikiem LCW – Panem Marcinem Nowakiem na temat rozpoczęcia całorocznej współpracy dotyczącej wydarzenia pn. “Cztery pory roku na wInnicy”. Uzgodniono zakres współpracy , sposób realizacji oraz termin zakończenia wydarzenia na dzień obchodów Święta Młodego Lubuskiego Wina , które odbywa się 11listopada każdego roku . Wydarzenie dotyczy głównie promowania LCW oraz winnic należących do Centrum poprzez fotografię. Na zakończenie realizacji wydarzenia odbędzie się wystawa fotograficzna wykonanych zdjęć na przestrzeni roku oraz zostaną nagrodzone trzy najlepiej wykonane prace członków.

Zdjęcia uczestników konkursu należy przesyłac na wskazany wcześniej dysk sieciowy Stowarzyszenia. Kolejni chętni do uczestnictwa w konkursie którzy nie zostali jeszcze zgłoszeni powinni zwrócić się mailowo na adres ltf.zarzad@gmail.com z prośbą o wygenerowanie indywidualnego katalogu konkursowego na dysku sieciowym LTF. W załączeniu kilka zdjęć z pleneru na winnicach.

opr. K. Jaworska

©LTF