W dniu 20.07.2016 r w Centrum Przyrodniczym Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze odbył się wernisaż wystawy LTF pt. “Park Mużakowski” . Wystawę zorganizowano przy współfinansowaniu Urzędu Miasta Zielona Góra w ramach zadania publicznego “Wspieranie rozwoju kultury poprzez fotografię”. Celem wystawy pokazanie pięknych terenów pokopalnianych transgranicznego obszaru Łuku Mużakowa i zachęcenie do zwiedzania piękna Ziemi Lubuskiej. Przed otwarciem wernisażu odbył się pokaz tematycznego filmu promocyjnego pt. “Łęknica parkami zachwyca”. Otwarcia wystawy dokonała Pani dr Krystyna Walińska- Kierownik Centrum Przyrodniczego. Lubuskie Towarzystwo Fotogaficzne reprezentował Pan Piotr Kotylak- Wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa Fortograficznego . Pan Piotr Kotylak przedstawił historię Towarzystwa oraz powiedział parę słów na temat zdjęć prezentowanych przez członków LTF na tej wystawie. Wizytujący wystawę Burmistrz Łęknicy – Pan Piotr Kuliniak opowiedział o Gminie Łęknica i o Parku Mużakowskim, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO . Każdemu z przybyłych gości przekazał materiały reklamujące Łęknicę i jej okolice (mapkę Łęknicy i Ścieżki Geoturystycznej “Dawna Kopalnia Babina” oraz inne materiały promocyjne) . Zaproszonym gościem wernisażu była także Z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego – Pani Alina Jągowska. Pani Alina Jągowska przybliżyła uczestnikom i gościom wystawy walory poszczególnych parków i zbiorników pokopalnianych oraz wręczyła kilku osobom książki – zbiory fotografii IV edycji Konkursu Fotograficznego pt. “Skarby przyrody, kultury i tradycji lubuskiej wsi”. Zaproszeni goście – Pan Burmistrz – Piotr Kuliniak, Z-ca Dyrektora – Pani Alina Jągowska oraz Wiceprezes LTF – Pan Piotr Kotylak zostali wyróżnieni przez Panią Kierownik Centrum Przyrody – dr Krystynę Walińską “Dyplomem – Podziękowaniem” za przybycie oraz znaczkami honorowymi dla przyjaciół Centrum Nauki Keplera”. Wystawa trwać będzie do 31.08.2016 r. Na wystawie zaprezentowanych zostało 34 prace n.w. osób:

  1. Anacki Ryszard
  2. Jaworska Krystyna
  3. Jendrzejczak Edward
  4. Kotylak Piotr
  5. Polarczyk Bolesław
  6. Szpila Emilia

Zdjęcia z wydarzenia obejrzysz w galerii LTF.

Podziękowanie Centrum Przyrodniczego

©LTF