ZARZĄD, KOMISJA REWIZYJNA

Skład Zarządu:

Piotr Kotylak – Prezes

Krystyna Jaworska – Wiceprezes

Emila Szpila – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Benon Kosiarkiewicz

Aleksander Bakinowski

Andrzej Kozak